This website uses cookies to remember your preferences and for collection of statistics. Read more...OK

Opdatering om den aktuelle Covid19-situation

Jfr. tidligere orientering har vi allerede foretaget diverse tiltag i forbindelse med den forestående, alvorlige situation. I forlængelse af de seneste anbefalinger fra regeringen, har vi endvidere skærpet vores procedurer yderligere og sender her en kort opdatering.

Generelt:

Alle medarbejdere og underleverandører, som har opholdt sig i mulige risikoområder, er blevet bedt om at blive hjemme i 2 uger efter endt ophold. For at afværge eventuelt risiko for smitte, har vi bedt vores kontorpersonale om at aflyse alle fysiske møder i de kommende uger. Vi må samtidigt desværre frabede os besøgende på vores kontor. Vi opfordrer til at møder arrangeres over Skype i stedet.

Kontorpersonale:

Alle administrative funktioner samt halvdelen af vores disponenter og kundeservicefunktioner vil de kommende uger være tilgængelige fra deres hjemmearbejdsplads. Vi har fortsat et reduceret hold af disponenter på kontoret. Alle er tilgængelige på normal mail og telefon. Vi henstiller fortsat til, at ikke opsættelige henvendelser fortrinsvist foretages per mail.

Chauffører og vognmænd:

Vores biler er fortsat IKKE direkte berørte af situationen. Vi forsøger dog at minimere fysisk kontakt på terminaler og laste-/lossesteder for at minimere risikoen for den enkelte chauffør. Flere af vores kunder har i øvrigt selv foretaget de samme sikkerhedsforanstaltninger. Dette betyder, at vi i de kommende uger i mange tilfælde ikke ville kunne fremvise en underskrevet leveringskvittering, hverken fysisk eller via tablet. Vi håber på forståelse for denne usædvanlige force majeure situation.

Indtil videre regner vi således med at kunne opretholde nogenlunde normal drift. Hvis situationen skulle forværres, er vi dog beredte med yderligere tiltag og vil i så fald naturligvis udsende en ny orientering.

Best regards / Med venlig hilsen

Anders Bahn Christiansen

Managing Director, Owner

Dania Trucking A/S

Vandvejen 7, niveau 4

DK-8000 Aarhus C